A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével

A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével GINOP-5.3.5-18-2019-00129

 „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Kedvezményezett neve: Békéscsabai Ipartestület

A konzorciumi partner neve: melostock.hu Magyarország Nonprofit Kft. ,  HÉTFA Elemző Központ Kft.                  

A projekt címe:   A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével           

A támogatás összege: 39 665 608 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,55%

Projekt tényleges kezdet dátuma: 2020.07.21.

Projekt várható fizikai befejezés dátuma: 2022.03.31


Konzorcium vezetője: Békéscsabai Ipartestület

Fő tevékenysége szakmai-gazdasági érdekképviselet, amelyen belül célja az egyéni és társas vállalkozók, illetve általában a mikro- kis és középvállalkozások gazdasági, szakmai, munkaadói érdekeinek a képviselete.

melostock.hu Magyarország Nonprofit Kft.

Főtevékenysége: világháló-portál szolgáltatás. A társaságot egy családi startup ötlet hívta életre, amely keretében létrehoztak egy eddig a piacon nem létező online álláskeresési portált, ami a többitől eltérő megközelítéssel kapcsolja össze a munkaadót és a munkavállalót. A weboldal teljesen díjmentesen biztosít saját adatokon alapuló statisztikai adatokat, amelyek támogatást nyújtanak a munkaerőpiaci szereplőknek saját maguk pozicionálásában.


HÉTFA Elemző Központ Kft.

Főtevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Sok éves tapasztalattal rendelkezik a közpolitikai, gazdaság- és társadalomkutatás, valamint a terület- és városfejlesztés területén. Szakmai partnerei között található a Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pénzügyminisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal és számos más hazai központi kormányzati szerv, civil szervezet és KKV. Tevékenysége során számos Európai Unió által támogatott projekt szakmai megvalósítását vállalta (lásd bővebben: csatolt szakmai önéletrajzok).


Jelen kísérleti projekt egyik célja a melostock.hu Magyarország Nonprofit Kft. szellemi tulajdonaként üzemeltetett újszerű állásportál továbbfejlesztése a bevont célcsoport tapasztalatainak és ötleteinek feldolgozása során. A projekt másik célja a munkaerőpiaci szereplők megismertetése a weboldal adta újszerű szolgáltatásokkal és az Ipartestület, mint szociális partner hozzájárulásának megerősítése a munkaerőpiaci kihívások kezelésében. A digitális platform újszerűségét az adja, hogy a hirdetések fizetési igény központúak, maga a munkavállaló feltölti a minimum fizetési igényét, a meglévő tapasztalatát, végzettségét és erre a hirdetésre licitálhatnak a potenciális munkaadók. A munkaadók természetesen nem csak licitálni tudnak az adott hirdetésre, hanem liciten kívül tehetnek alacsonyabb ajánlatot is az adott munkavállalónak, tehát kapcsolat teremtésére van lehetőség a megszokott, formális csatornák felhasználása nélkül.  A rendszer lehetőséget ad nem csak cégek és vállalkozások, hanem magánszemélyek ajánlattételére is, továbbá díjmentesen letölthetők az adatbázisból munkaerőpiaccal kapcsolatos statisztikai adatok, amelyek segítséget nyújthatnak mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak. A weboldal létrehozása mögötti fő motiváció a magyar munkaerőpiacon az elmúlt években halmozottan jelentkező problémák megoldására tett kísérlet: a hazai munkavállalók külföldi elvándorlásának csökkentése, a munkaerő területi mobilitásának felerősítése, a munkaadók és a munkavállalók - aktuális kereslet-kínálati piac folyamatos figyelemmel kísérése melletti - folyamatos pozicionálása.


Feldolgozóipari ágazaton belül található „Textília gyártása” nemzetgazdasági területen kívánjuk megvalósítani, ennek megfelelően az együttműködő partnert is ez alapján választottuk meg: Unicon Zrt.. A célcsoport egy részét a vállalat vezetői és szellemi foglalkoztatottjai fogják adni, akik a projekt teljes időtartama alatt használni fogják a weboldalt és folyamatosan megosztják tapasztalataikat a projektmenedzserrel, aki ezeket továbbítja a weboldal fejlesztői felé. A célcsoport másik részét a térségben található többi feldolgozóipari munkaadó és munkavállaló fogja képezni, akiket kérdőíves toborzás után vonunk be a kísérleti projektbe. A költségek között nagy arányt képviselnek a marketing tevékenységek, mert úgy gondoljuk, hogy a kísérleti projekt alatt szerzett tapasztalatokat és fejlesztéseket egy irányított, többcsatornás országos marketing kampány során megosztva, szélesebb, társadalmi körnél is pozitív változásokat indukálhatnak, hiszen a platform nyújtotta szolgáltatások nem terület- és ágazatspecifikusak.


A projekt részét képezi a célcsoport számára létrehozott az Ipartestület székhelyén megrendezett egész napos workshopok, ahol meghívott munkaerőpiaci, képzési, jogi és gazdasági szakemberek jelenléte mellett az első 3 alkalommal bemutatásra kerül a weboldal és annak működése, valamint ezeken kerülne sor a használat során felmerült továbbfejlesztési ötletek összegzésére és megvitatására. A többi 6 workshop keretén belül minden alakalommal egy-egy tematikus témát járnak körül a projekt témájának - a munkaerő-igények és készségigények előrejelzése - mentén a meghívott szakelőadók, a jelenlévő munkaadók, munkavállalók, munkaügyi és oktatási szereplők körében.


A projektben a melostock.hu Magyarország Nonprofit Kft. részéről 2 fő szakmai megvalósító, egy ügyfélkapcsolati-moderátor munkatárs és egy IT projektmenedzser kerül foglalkoztatásra; míg a HÉTFA Elemző Központ Kft. 2 fő szakmai elemzőt biztosít a projekt szakmai, módszertani elemzéseinek kidolgozásához. Végül a Békéscsabai Ipartestület a projekt keretén belül egy szakmai gyakornok foglalkoztatását biztosítja a szervezet fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében."   

https://hetfa.hu/2020/09/18/a-hetfa-is-kozremukodik-a-melostock-hu-allaskereso-portal-tovabbfejleszteseben

https://melostock.hu/ 


"C" tábla kihelyezve (72.43kB)

Szakmai workshopok a „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósításának támogatása” című felhívás kapcsán,

 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósításának támogatása” című felhívás kapcsán, az alábbi előadások kerültek megrendezésre.

Szakmai workshopok:

Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;

·         szolgáltatásfejlesztés, tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése,

·         a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

A pilot projektbe bevont innovatív webapplikáció és a kapcsolódó szakmai, módszertan bemutatása, melynek keretében 3 workshop megrendezésére került sor a támogató telephelyén

 

1.       2021.09.30

workshop szakmai tartalma:

- melostcok.hu innovatív munkaerőpiaci webapplikáció bemutatása,

- Munkáltatói célcsoport bemutatása,

- A weboldal interaktív használata moderátor segítségével,

- Fejlesztési javaslattétel a célcsoport igényeinek megfelelően

 2.       2021.12.14

workshop szakmai tartalma:

- Munkavállalói célcsoport bemutatása

- Weboldal interaktív használata moderátor segítségével

- Javaslattétel a célcsoport igényeinek megfelelően

3.        2022.03.04

workshop szakmai tartalma:

- Pilot projekt tapasztalatinak bemutatása

- Weboldal fejlesztéseinek interaktív prezentálása, implementált fejlesztések kipróbálása,

értékelése 

Részvevők:

Munkáltatói és munkavállalói célcsoport, munkaügyi központ képviselői, oktatásügyi képviselet

 

https://melostrock.hu


 

Meghívó I. szakmai workshop rendezvényre 2021.09.30 (192.39kB)

Meghívó II. szakmai workshop rendezvényre 2021.12.14 (1.64MB)

Meghívó III. szakmai workshop rendezvényre 2022.03.04 (1.57MB)

GINOP-5.3.5-18-2019-00129 Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása.

 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósításának támogatása” című felhívás kapcsán, az alábbi előadások kerültek megrendezésre.

 

Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása.

 

Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek:

·         kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az

               alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás); 

A projekt megvalósítási helyszínén megtartott workshopok keretén belül

·         munkaerőpiaci, képzési, jogi és gazdasági szakemberek előadása

·         bemutatásra került a melostock.hu,

·         valamint annak használata közben (pilot projekt) összegyűlt tapasztalatok és észrevételek.

 A meghívott előadók által összesen 6 szemléletformáló, információs workshop került megtartásra.

 Az információs rendezvények közül:

·         öt tematikai szempontból illeszkedik a projekt tématerületéhez,

·         további egy pedig a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásához nyújt információt.

Workshopok témái:

1.       2021.10.21

-          Munkaerő kereslet kihívásai a tartósan csökkenő lélekszámú régióban

2.       2021.11.18

-          Atipikus foglalkoztatás bővítése (kiemelten a textiliparban)

3.       2021.12.01

-          Hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra történő bevonása

4.       2022.02.08

-          Hogyan tartsuk meg a munkaerőt?

5.       2022.02.22

-          Bérfeszültségek (a munkáltató és munkavállalók közötti ellenérdek)

6.       2022.03.02

-          Kollektív szerződések a feldolgozóiparban

 

Résztvevők:

munkaadók, munkavállalók, munkaügyi központ képviselői, KLIK képviselete.


Meghívó II. szemléletformáló kampány rendezvényre 2021.11.18 (1.55MB)

Meghívó I. szemléletformáló kampány rendezvényre 2021.10.21 (1.37MB)

Meghívó III. szemléletformáló kampány rendezvényre 2021.12.01 (1.57MB)

Meghívó IV. szemléletformáló kampány rendezvényre 2022.02.08 (1.62MB)

Meghívó V. szemléletformáló kampány rendezvényre 2022.02.22 (190.42kB)

Meghívó VI. szemléletformáló kampány rendezvényre 2022.03.02 (1.52MB)

GINOP-5.3.5-18-2019-00129 A projektzáró konferencia szakmai tartalmának, eredményeinek megosztása a célcsoporttal

"A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével”

A projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak összefoglalása és megosztása a célcsoporttal tevékenység megvalósítása kapcsán projektzáró konferencia kerül megrendezésre.

Projektzáró konferencia időpontja: 2022.03.17

 

Szakmai, módszertani fejlesztések:

    ·         publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása  

    ·         a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek megosztása a célcsoporttal

    ·         ismertetésre került a projekt szakmai háttere,

    ·         a megvalósított projektelemek és azok eredményei, kiemelt figyelemmel a kísérleti (pilot) projektre.

 

A konferencián résztvevők:

Munkáltatói célcsoport képviselői, Ipartestületek Országos Szövetségének tagszervezeti képviselői, HR szakemberek              stb,

 

https://melostrock.hu


C tipusú tábla az első előadáson (1.97MB)

Szakképzési munkaszerződés (82.01kB)

Munkaerő kereslet kihívásai a tartósan csökkenő lélekszámú régióban (3.82MB)

Atipikus foglalkoztatás (163.61kB)

Atipikus foglalkoztatás bővítése 2 (39.05MB)

Hogyan tartsuk meg a munkaerőt (311.12kB)

Meghívó projektzáró rendezvényre 2022.03.17 (1.91MB)

BÉKÉSCSABA MMUNKAERŐPIACI ELEMZÉS ÉS A PILOT PROJEKT FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEI (1.89MB)

Partnerszervezetünk az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület pilot (kísérleti) projektjének Záró tanulmánya

Partnerszervezetünk, az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület GINOP-5.3.5-18-2019-00155 projektjének zárótanulmánya

DIGITALIZÁCIÓ AZ ÉPÍTŐIPARBAN, A TERVEZÉSTŐL AZ AJÁNLATTÉTELIG - ELKÉSZÜLT AZ AJKA-DEVECSER ÉS TÉRSÉGE IPARTESTÜLET ÉS IPOSZ KÖZÖS PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA


Az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület a GINOP-5.3.5-18-2019-00155 azonosító számú pályázat kapcsán az Ipartestületek Országos Szövetségével (IPOSZ) együtt megvalósított egy projektet, amely fő célja, hogy a konzorciumi partnerek együttműködésével felmérje az építőipar területén a digitalizálás és technológiai innováció szerepét, főleg a kkv-szektorban és a tervező mérnököknél. A megvalósítás időszaka lezárult, a hazai és nemzetközi tapasztalatokról tanulmány készült. A tanulmány bemutatja a kialakított két képzés eredményét, tematikáját és a projektből származó javaslatokat. Mindez megtekinthető részletesen abban a tanulmányban, amelyet az alábbi linken érhetnek el:


Projektzáró tanulmány (505.75kB)